Opakowania karton

Jakość

Przetwarzamy tekturę najlepszej jakości produkowaną zgodnie ze standardami:
ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996.

Opakowania wykonane z tektury falistej posiadają zgodność z dyrektywą UE 94/62/EC o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, oraz są zgodne z następującymi wymaganiami krajowymi:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. 03.66.619)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach Dz. U. 02.241.2095)

Dzięki przetwarzaniu tektury wykonanej z najlepszych jakościowo papierów, nasze opakowania posiadają wysokie parametry wytrzymałościowe. Wystawiamy świadectwa jakości zawierające wyniki parametrów ECT, BCT, oraz specyfikacje techniczne dla poszczególnych partii wyprodukowanych opakowań.

Kartony